Szanowni Państwo,

informujemy, że istnieje możliwość podwyższenia wysokości przyznanego wsparcia pomostowego w okresie kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności, maksymalnie do kwoty 745 zł/miesiąc (4470 zł łącznie). W tym celu, należy przedłożyć formularz zmian wstawiając odpowiednią nową wartość w sekcji “po zmianie” oraz złożyć krótki wniosek, którego wzór znajduje się poniżej.

Przypominamy, że w okresie kolejnych 6 miesięcy, wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone wyłącznie na opłatę składek ZUS.

Osoby, które przedłożyły już wnioski o zwiększenie wsparcia pomostowego, nie muszą składać ich ponownie na obowiązującym teraz wzorze.

Prosimy o niezwłoczne, tj. przed przekazaniem kolejnej transzy wsparcia pomostowego, przedłożenie wniosku oraz formularza zmian

pomostowe – zmiana wysokości

Close Menu
Facebook