Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko – Turgus”!

Tytuł projektu Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko – Turgus”
Nr projektu LT-PL – 4R-336
Całkowity budżet projektu 994 537,87  EUR
Dofinansowanie EFRR 845 357,17  EUR
Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen 60 504,48  EUR
Dofinansowanie EFRR 51 428,80  EUR
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska  na lata 2014-2020  
Partnerzy projektu Gmina Miasto Sejny    
Gmina Kazlu Ruda    
Instytucja Publiczna biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu  
Stowarzyszenie Euroregion Niemen  
 
Okres realizacji projektu Lipiec 2020 – grudzień 2021
Cel projektu Celem projektu jest stymulowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży w wieku 15-29 lat z regionów Suwałk, Mariampola i Alytusa. Bezpośrednimi celami projektu są: Podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i stymulowania kreatywności biznesowejPomoc w urzeczywistnieniu idei biznesowych poprzez stworzenie modelowego systemu wspierania przedsiębiorczości
Zakres/rezultaty projektu W ramach projektu zaplanowano budowę targowisk w Sejnach i Kazlu Ruda, które wspólnie tworzyć będą Transgraniczny katalizator przedsiębiorczości młodzieży „Targowisko-Turgus”, organizację szkoleń z zakresu podstaw biznesu dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat,
Biuro projektu/kontaktStowarzyszenie Euroregion Niemen
Ul. Wesoła 22
16-400 Suwałki
Tel. 87 565 36 71
e-mail: euroregion@niemen.org.pl
Close Menu
Facebook