Warsztaty dla młodzieży

Jednym z działań projektu „Transgraniczny katalizator współpracy Targowisko- Turgus”, nr LT-PL-4R-336 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy InterregV-A Litwa – Polska są wspólne warsztaty pisania biznesplanów. Warszaty w Polsce były elementem wizyt studyjnych w dniach 28 i 29 marca 2022 r. Uczniowie z Polski i z Litwy mieli możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń  nad powstającymi w ramach projektu biznesplanami. Każdy z zespołów przedstawiał swój pomysł a pozostali uczestnicy, pod okiem mentorów mogli zadawać pytania, przedstawiać swoje wątpliwości i uwagi.

Close Menu
Facebook