WaterWay

Tytuł projektuRozwój wspólnej drogi wodnej łączącej kraje sąsiadujące do zrównoważonej turystyki i współpracy
Nr projektuLT-PL – 5R-363
Całkowity budżet projektu190 354,95 EUR
Dofinansowanie EFRR161 801,69 EUR
Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen55 007,64 EUR
Dofinansowanie EFRR46 756,49  EUR
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa Polska  na lata 2014-2020
Partnerzy projektu Stowarzyszenie Euroregion Niemen
Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu
Litewski Zarząd Śródlądowych Dróg Wodnych  
Okres realizacji projektuListopad 2020 – styczeń 2022
Cel projektuGłównym celem projektu jest stworzenie drogi wodnej łączącej Litwę i Polskę nad Kanałem Augustowskim i rzeką Niemen, aby promować bezpieczniejszą turystykę i zrównoważone obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwiększyć przepływy turystyczne i ich dłuższy pobyt w regionie przygranicznym oraz przyspieszyć odbudowę sektora turystyki po pandemii.
Inne cele:
1. Wzmocnienie teoretycznych i praktycznych umiejętności zarządzania i udzielania pierwszej pomocy w sektorze turystycznym
2. Podniesienie świadomości, bezpieczeństwa i atrakcyjności środowiska szlaku wodnego
3. Stworzenie długoterminowej struktury rozwoju szlaków turystycznych na drogach wodnych (klaster) dla rozwoju bezpieczniejszej działalności turystycznej i współpracy transgranicznej.  
Zakres/rezultaty projektuW ramach realizacji projektu zapanowano:  
– Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć bądź rozwinąć  działalność gospodarczą związaną z turystyką wodną
– Kurs dla kapitanów uprawniający do prowadzenia jednostek rekreacyjnych, łodzi, łodzi motorowych i innych jednostek pływających.
– Wycieczka wzdłuż szlaku wodnego Kanału Augustowskiego i Niemna. Rejs po tej trasie kajakami i łodziami.
– Zakup mini łódź z wyposażeniem  oraz  echosondy do wykonania badań batymetrycznych cieku wodnego Niemna, przetwarzania danych, wyznaczenia najbezpieczniejszej linii toru wodnego (trasa łodzi) oraz przygotowania mapy nawigacyjnej rzeki Niemen (do Kowna) .
–  Tworzenie promocyjnych filmów wideo prezentujących szlaki wodne Kanału Augustowskiego i Niemna oraz związanych z nim usług turystycznych i prezentację miejscowości turystycznych.
– Stworzenie zintegrowanego  systemu stron internetowych “Szlak Wodny Augustów i Niemen” wraz z głównymi usługami turystycznymi oraz innymi materiałami informacyjnymi i współrzędnymi wskazanych usług/obiektów. Równolegle z tym systemem powstanie profil społecznościowy (Facebook) tej drogi wodnej, służący do dodatkowej promocji, dyskusji publicznej, dzielenia się wrażeniami i zdjęciami, do wyrażania sugestii i życzeń
Biuro projektu/kontaktStowarzyszenie Euroregion Niemen
Ul. Wesoła 22
16-400 Suwałki
Tel. 87 565 36 71
e-mail: eurorehion@niemen.org.pl
Close Menu
Facebook