Władze EUWT

Zgromadzenie

Najwyższy organ EUWT. Składa się z 12 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 6 reprezentuje stronę polską i 6 reprezentuje stronę litewską.

  • Przewodniczący Zgromadzenia – Cezary Cieślukowski
  • Wiceprzewodniczący – Nerijus Cesiulis

Dyrektor

Dyrektor jest statutowym organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje działalnością Ugrupowania oraz podejmuje działania w jego imieniu.

  • Dyrektor – Małgorzata Dudzińska
  • Wicedyrektor – Neringa Rinkevičiūte

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru. Składa się z 8 członków, z których 4 reprezentuje stronę polską i 4 reprezentuje stronę litewską.

  • Przewodnicząca RN – Ona Balevičiūtė
  • Wiceprzewodniczący RN  – Lech Łępicki
Close Menu
Facebook