Zapraszamy do udziału w projekcie

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w partnerstwie  Instytucją Publiczną PVC oraz Kowieńskim Uniwersytetem Technologicznym realizuje międzynarodowy projekt pt. Biznes może być prosty. Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodzieży z rejonów pogranicza Litwy i Polski. Projekt  jest oparty na dwóch ideologiach: “Biznes może być prosty” i “Zero odpadów produkcyjnych – nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw”. Dzięki temu zakłada współpracę doświadczonych przedsiębiorstw  i młodzieży, która w najbliższym czasie będzie wchodzić na rynek pracy . W ramach projektu przewidziano transgraniczne działania takie jak: szkolenia, warsztaty praktyczne, symulacje biznesowe, mentoring, obozy technologiczne, imprezy typu pitching czy wystawy jednym słowem – młodzież będzie prowadzona przez wszystkie etapy tworzenia biznesu i produktów, aż do prezentacji produktów dla klientów. Projekt wdraża model BONUS https://ibonus.eu/en/about/.  Ponadto, z uwagi na interaktywną formę zajęć uczniowie zdobędą umiejętności pracy z różnymi źródłami informacji tj. tworzenia prezentacji multimedialnych, korzystania z programów komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Wszystkie ćwiczenia będą przeprowadzone w grupach z określonym zadaniem do wykonania, co ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy w grupie pod presją czasu i wyniku.

Do projektu zapraszamy Uczniów szkół ponadpodstawowych oraz  studentów. W ramach projektu przewidziano szereg bardzo ciekawych wydarzeń, szkolenia, spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami, wystawy czy udział międzynarodowym obozie Liderów.

Do projektu mogą się zgłaszać zespoły 4-5 osobowe, mające innowacyjne pomysły biznesowe i chcące współpracować przy realizacji tych pomysłów z doświadczonymi przedsiębiorcami.

Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 87 565 36 71 lub mailowo julia.kosciuch@niemen.org.pl

Czekamy na WAS!

Close Menu
Facebook