Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, jako Partner projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, przygotowało ofertę warsztatów specjalistycznych z następujących obszarów tematycznych:
  1. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.
  2. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy zarówno przedstawicieli, jak i pracowników oraz członków jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z obszaru subregionu suwalskiego, tj. powiatu suwalskiego, sejneńskiego, monieckiego, sokólskiego, augustowskiego i m. Suwałki. Poniżej przestawiamy harmonogram spotkań:

Udział w warsztatach jest bezpłatny
, uczestnikom zostanie zapewniony serwis kawowy oraz obiad.Szczegółowy program każdego z warsztatów znajduje się w załączeniu, o dokładnym miejscu zostaną poinformowani Państwo w późniejszym terminie.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 30 kwietnia 2019 r. mailem na adres: euroregion@niemen.org.pl lub faxem na numer 87 565 36 72 (decyduje kolejność zgłoszeń).
Karta zgłoszeniowa warsztaty
Program
Close Menu
Facebook