Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej:  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacji szkoleń/warsztatów pn. Hackathons organizowanych przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w ramach realizacji projektu pn. „Biznes może być prosty”, nr LT-PL-4R-338 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy InterregV-A Litwa – Polska.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia w załączniku.

Na oferty czekamy do 15 czerwca 2021r do godziny 9.00

Close Menu
Facebook