14m/543/2016

Numer projektu/umowy:  14/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasze Łapy- Twoja Przyszłość”

Nazwa Projektu: Klimatyczne leśne przedszkole

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Zrealizowano cykl warsztatów terenowych  leśnego przedszkola, po każdym wyjeździe dzieci wykonywały rysunki przedstawiające to co widziały i to co pamiętają, na tej podstawie powstawało opowiadanie o leśnym przedszkolaku, a cały cykl opowiadań składa się na bajkę, której ilustracje stanowią owe rysunki dzieci. Powstała bajka została upubliczniona w internecie.