15/i/543/2016

Numer mikroprojektu: 15/i/543/2016

Beneficjent:  Fundacja Puszczy Rominckiej

Nazwa projektu: Na ratunek owadom zapylającym

Uzyskana kwota dofinansowania: 8 840,00 PLN


Opis działań projektowych

Marzec - Czerwiec 1. Zakup niezbędnych narzędzi do założenia i całorocznej pielęgnacji ogrodu 2. Usunięcie zniszczonej, starej, połamanej, metalowej siatki odgradzającej ogród dla owadów od strony sadu. 3. Usunięcie starej, zachwaszczonej darni. 4. Wyprofilowanie terenu ogrodu. 5. Zaplanowanie rozstawu roślin zgodnie z projektem (projekt w załączeniu). 6. Wykonanie płotu odgradzającego sad od strony ogrodu zapobiegającego przedostawaniu się krzewów i chwastów w tym mocno ekspansywnego podagrycznika na teren ogrodu. 7. Wykonanie schodów oraz obsianie górnej części ogrodu (skarpy) trawą 8. Nasadzenie rabat kwiatowych (gatunki roślin załączone w projekcie). 9. Wykonanie ścieżek służących do pielęgnacji rabat kwiatowych. 10. Obsianie trawą centralnej części ogrodu. Marzec - Zamówienie hotelu typu Big i domków typu HD i chatka dla owadów. Czerwiec-lipiec - Montowanie domków dla owadów na terenie PKPR, 24.06.2016 Ustawienie hotelu typu BIG na terenie ogrodu. Lipiec - Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej poszerzającej wiedzę na temat pożytecznych owadów zapylających.

 

Zdjęcia