UWAGA! WYNIKI REKRUTACJI - ETAP II projekt

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy II etap rekrutacji w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16. Poniżej zamieszczamy listę rankingową kwalifikującą do uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym.

Lista rankingowa etap II