Międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ KA2

“Cyfrowa platforma edukacyjna na rzecz umiejętności miękkich i kultury rynku pracy” /DEPS-Skills/

Centrum Doradztwa Biznesowego Alytus (LT)  zaprasza do udziału w działaniach międzynarodowego projektu  “Cyfrowa platforma edukacyjna na rzecz umiejętności miękkich i kultury rynku pracy”, którego celem jest zbudowanie cyfrowych narzędzi dla osób powracających z emigracji, kultury rynku pracy i nowych kompetencji w sektorze edukacji.

Projekt koncentruje się na edukacji dorosłych, tożsamości kulturowej rynku pracy, adaptacji osób powracających z emigracji do rynku pracy oraz rozwoju cyfrowych szkoleń z zakresu umiejętności miękkich za pomocą dedykowanej platformy edukacyjnej. Sukces na rynku pracy zależy od pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej zwiększyła potrzebę przekwalifikowania i podniesienia kwalifikacji siły roboczej w celu dostosowania się do zmieniającego się środowiska. Na przykład ponad 90% obecnych miejsc pracy w prawie wszystkich sektorach wymaga pewnego poziomu umiejętności cyfrowych, ale w 2019 r. tylko 56% dorosłych posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

Umiejętności te znane są jako umiejętności ogólne lub podstawowe, które są pożądane we wszystkich zawodach. Należą do nich: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, wystąpienia publiczne, praca zespołowa, umiejętności cyfrowe, przywództwo, postawa zawodowa, etyka zawodowa, zarządzanie karierą i komunikacja międzykulturowa.

Plan działania projektu podzielony jest na trzy priorytety:

Cel projektu:

    Grupy docelowe:

     Grupą docelową projektu będą osoby uczące się ze wszystkich krajów partnerskich z wykształceniem podstawowym lub które porzuciły system edukacji i powracają do wybranych przez siebie pozazawodowych form kształcenia ustawicznego (formalnego, pozaformalnego lub nieformalnego).    

 Produkty:

 1. “Analiza umiejętności miękkich w celu integracji tożsamości kulturowej na rynku pracy” (3 języki LT, PL, EN).
 2. “Cyfrowe pudełka edukacyjne”:
  • Inteligencja emocjonalna;
  • Umiejętności negocjacyjne i przedsiębiorcze;
  • Umiejętności komunikacyjne;
  • Etyka zawodowa;
  • Zarządzanie karierą;
  • Zarządzanie czasem;
  • Umiejętności cyfrowe;
  • Krytyczne myślenie;
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów;
  • Inteligencja kulturowa i praca zespołowa,
   które będą obejmować:
   • Materiały edukacyjne/szkoleniowe (NOTEBOOKI),
   • Narzędzie informatyczne dostosowane do elementów gry,
   • Testy samooceny.
 3. Programy szkoleniowe “Digital Soft Skills for Labour Market Cultures” – 10 programów po 40 godzin akademickich każda. (3 języki: LT, PL, EN).
 4. Cyfrowy otwarty kurs online” – DOOC – 160 godzin akademickich w celu rozwijania umiejętności miękkich: Inteligencja emocjonalna; Umiejętności negocjacyjne i przedsiębiorcze; Umiejętności komunikacyjne; Etyka zawodowa; Zarządzanie karierą; Zarządzanie czasem; Umiejętności cyfrowe; Krytyczne myślenie; Kreatywne rozwiązywanie problemów; Inteligencja kulturowa; Praca zespołowa.
 5. “Digital Educational Labs” – 5 forów zorganizowanych na Litwie, w Polsce, Irlandii i Norwegii, koncentrujących się na 10 kompetencjach miękkich oraz rozwoju i rozpowszechnianiu możliwości kariery.

Rezultaty:

 1. Nowe usługi edukacji dorosłych w regionach;
 2. Podniesienie kompetencji edukatorów dorosłych w zakresie świadczenia usług edukacji cyfrowej dla bardziej wrażliwych grup (migranci, uchodźcy, zmarginalizowani dorośli słuchacze);
 3. 3. WSPÓLNA CYFROWA PLATFORMA EDUKACYJNA / www.deps-skills.eu / w celu poprawy umiejętności miękkich i kultury rynku pracy w środowisku /MOODLE/.

Projekt zwróci szczególną uwagę na zachęcanie i przyciąganie społeczności z zagranicy, aby zrozumieć wpływy kulturowe na udaną adaptację MNIEJSZOŚCI na rynkach pracy.

Budżet projektu: € 250 000,00

Okres realizacji: 31 Grudnia 2022 to 30 Kwietnia 2025.

Partnerzy: Alytus College (LT), Stowarzyszenie Euroregion Niemen  (PL), Rogaland Lithuanian Community (NO), LABAS – Union of Lithuanian Individuals and Communities in Ireland (IRL).

Partner projektu w Polsce:

Stowarzyszenie Euroregion Niemen

Dyrektor Małgorzata Dudzińska          

ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki

+48 565 36 71

euroregion@niemen.org.pl

www.niemen.org.pl

Close Menu
Facebook