Witaj na Suwalszczyźnie

Tytuł projektuWitamy na Suwalszczyźnie
Nr projektuPLBU.03.01.00-20-1201/23-00
Całkowity budżet projektu45,960.00 EUR
Dofinansowanie EFRR45,960.00 EUR
Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen45,960.00 EUR
Dofinansowanie EFRR45,960.00  EUR
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Partnerzy projektu–  
Okres realizacji projektu1 kwietnia 2023 – 31 grudnia 2023
Cel projektuGłówny cel projektu:  Integracja uchodźców z Ukrainy z mieszkańcami Suwalszczyzny Cel szczegółowy:
1. Ułatwienie integracji ukraińskich uchodźców i mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez prowadzenie specjalnie zaprojektowanych działań dla różnych grup wiekowych  
Zakres/rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu zapanowano:   

1. Międzynarodowe warsztaty integracyjne – Poznaj swojego sąsiada:  Działanie przewiduje cykl spotkań na terenie subregionu suwalskiego, w porozumieniu ze Związkiem Ukraińców w Suwałkach, podczas których Polacy poznawaliby kulturę ukraińską, a Ukraińcy kulturę polską, tj.:

  • zajęcia dla dorosłych (grupa zdrowia, zajęcia taneczne),
  • zajęcia dla młodzieży (klub gier planszowych, klub dyskusyjny),
  • zajęcia dla najmłodszych migrantów (zajęcia multisensoryczne, zajęcia taneczne).

2. Wsparcie w znalezieniu pracy w Polscedoradztwo zawodoweporadnictwo psychologiczneszkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy

3.           Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy.

Biuro projektu/kontaktStowarzyszenie Euroregion Niemen
Ul. Wesoła 22
16-400 Suwałki
Tel. 87 565 36 71
e-mail: eurorehion@niemen.org.pl
Close Menu
Facebook