REZULTATY PROJEKTU

Rezultaty projektu „Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko-Turgus”, LT-PL-4R-336 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Euroregion Niemen zrealizowało następujące działania:

 1. Organizacja szkoleń z zakresu biznesu – Stowarzyszenie Euroregion Niemen zorganizowała i przeprowadziło 6 edycji szkoleń pt. „Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas” tj.
  • Trzy grupy szkoleniowe dla Uczestników w wieku 15-18 lat, łącznie 30 osób tj:
   • 17-19.11.2021 łącznie 10 Uczestników
   • 22-24.11.2021 łącznie 10 Uczestników
   • 25-26, 29.11.2021 łącznie 10 Uczestników
  • Trzy grupy szkoleniowe dla Uczestników w wieku 19-29 lat, łącznie 42 osoby
   • 30.11, 01.12, 08.12.2021 roku  łącznie 10 Uczestników
   • 02.12, 03.12, 09.12. 2021 łącznie 7 Uczestników
   • 13-15.12.2021  – łącznie 25 Uczestników
 2. Wizyty studyjne – odbyło się łącznie 8 wizyt studyjnych. Uczestnicy z Litwy odwiedzili Polskie zakłady produkcyjne ( łącznie 4 dni /4 wizyty dla 4 grup). Wizyty studyjne w Polsce odbyły się w dniach: 24.03.2022, 25.03.2022, 28.03.2022, 29.03.2022.Uczestnicy z Polski pojechali na Litwę (łącznie 4 dni /4 wizyty dla 4 grup). Łączenie ze strony Polskiej w wizytach wzięło udział 64 os.
  • Wizyty studyjne na Litwie:
   • 05.04.2022- łącznie 18 uczestników
   • 06.04.2022 – Łącznie 18 uczestników
   • 08.04.2022 – łącznie 14 uczestników
   • 21.04.2022 – łącznie 14 uczestników
 3. Publikacje – Stowarzyszenie Euroregion Niemen, w ramach realizowanych działa wydało Poradnik Inwestycyjny, zawierający podstawowe informacje nt. możliwości inwestowania w Sejnach i Kozłowej Rudzie. Poradnik ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy, każdy w trzech wersjach językowych (polskiej, litewskiej i angielskiej).
 4. Organizacja modelu biznesu – w ramach działania Stowarzyszenie Euroregion Niemen zorganizowało w 21 czerwca 2022 konferencję podsumowującą realizacje projektu. Podczas konferencji został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy biznesplan przygotowany przez uczniów w wieku 15-18 lat (uczestnikami była młodzież z Polski i Litwy). Biznesplany przygotowywane były podczas spotkań z mentorami, którzy nadzorowali pracę uczestników, udzielając im wskazówek odnośnie konstruowania biznesplanu w modelu Business Model Canvas. Łącznie w konferencji wzięło udział 64 uczestników z Polski. W ramach działania odbyło się również Forum nt. przyszłości biznesu na pograniczu polsko Litewskim, zorganizowane przez Partnera z Litwy, w którym wzięło udział 27 uczestników z Polski. Odbyło się 30 spotkań młodzieży z mentorami (mentoring).

Informacja i promocja – w ramach działania ukazały się 3 artykuły dotyczące projektu oraz 6 informacji prasowych dotyczących realizowanych działań ( FB Stowarzyszenia Euroregion Niemen oraz Programu Litwa Polska).W ramach realizacji działania Konferencja podsumowująca, Uczestnikom zostały przekazane materiały konferencyjne

Close Menu
Facebook