W dniu 6 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.

Podczas posiedzenia Uchwałą nr 4/2019 powołano Konwent w składzie:
 1. Cezary Cieślukowski
 2. Karol Sobczak
 3. Tadeusz Chołko
 4. Mieczysław Kazimierz Baszko
 5. Witold Liszkowski
 6. Stanisław Derehajło
Konwent ukonstytuował się w następującym składzie:
 1. Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu
 2. Mieczysław Kazimierz Baszko – Wiceprzewodniczący Konwentu
 3. Karol Sobczak – członek Konwentu
 4. Tadeusz Chołko – członek Konwentu
 5. Stanisław Derehajło – członek Konwentu
Podczas posiedzenia Uchwałą nr 5/2019 powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. Lech Łępicki
 2. Michał Matyskiel
 3. Maciej Plesiewicz
Komisja ukonstytuowała się w następujących składzie:
 1. Lech Łępicki – Przewodniczący Komisji
 2. Michał Matyskiel – Sekretarz Komisji
 3. Maciej Plesiewicz – Członek Komisji

Close Menu
Facebook