Szanowni Państwo,

informujemy, że nie ma możliwości przesuwania środków finansowych pomiędzy kolejnymi sześcioma miesiącami, tzn.:

  • jeśli wsparcie pomostowe, które Państwo otrzymają przewyższa składkę ZUS to tę różnicę na koniec należy zwrócić na konto Realizatora Projektu,
  • natomiast jeśli składka ZUS jest wyższa względem otrzymanych środków to  powstałą różnicę Beneficjent pokrywa z własnych środków.

Ponadto przypominamy o terminowym składaniu rozliczeń z wykorzystania wsparcia pomostowego. Brak dokumentacji z wydatkowania środków finansowych może spowodować wstrzymanie wypłacania kolejnych transz, a w ostateczności rozwiązanie umowy.

Close Menu
Facebook