Szanowni Państwo,

przypominamy, że środki ze wsparcia pomostowego finansowego obejmujące pierwszych 6 miesięcy działalności muszą zostać poniesione najpóźniej ostatniego dnia 6-go miesiąca działalności, w innym przypadku będą niekwalifikowalne.

Przykład:

działalność została rozpoczęta 5 września 2018 r., ostatnim dniem 6 miesiąca działalności jest 4 marzec, a więc kwalifikowalne są środki obejmujące okres 05.09.2018-04.03.2019r. oraz opłacone najpóźniej 04.03.2019r.

 

Close Menu
Facebook